Saturday, October 18, 2008

बीस टका सुईद (व्याजक) संग - मदन कुमार ठाकुर

ई चुटकुला मुसाय बाबाक सन्दर्भसँ लेल गेल अछि ! ओना तs बाबाक समाजक प्रति अनेको उपकार छन्हि ताहिमे एक - दोसराक प्रति परोपकार सेहो बही - खातामे लिखल गेल छनि ! मुसाय बाबाक १ अगस्त २००३ कs देहवासन भs गेलन्हि मुदा हुनकर कृति एखनो धरी समाजमे व्याप्त अछि ! बाबाकेँ धन - सम्पति अपार छलनि ताहिसँ समाजमे मान-मर्जादा बहुत निक भेटैत छलनि ! दस बीस कोससँ लोक सभ मुसाय बाबासँ सुईद (व्याज) पर पाई लैक लेल आबैत छल ! कतेको ठिकेदार कतेको महाजन सभ हुनक दालानपर बैसल रहैत छलनि !एक बेर मुसहरबा भाइ सेहो अपन विवाहक लेल मुसाय बाबासँ बीस (२०)गो टका लेने छल ! मुसहरबा भाइ बाबाक खास नोकर छलाह तs ओकरा मुसाय बाबा कहलखिन हे मुसहरबा भाइ हम जे तोरा २०गो टका देलियो से हमरा कहिया देबह? मुसहरबा भाइ बाबासँ कहलकनि जे मालिक हम तँ बीस गो टका सुईद (व्याजक) साथ दऽ देने छी ! अहि बातपर दुनू आदमीकेँ आपसमे बहस चलय लगलनि, बहुत हद तक झगड़ा आगू बढ़ि गेल !
ताबे मे किम्हरोसँ कारी बाबु एलथि. कहलखिन- " यौ। अहाँ दुनू आदमीक आपसमे किएक झगड़ा भs रहल अछि "!

मुसाय बाबा सभ बात कारी बाबुकेँ कहलखिन आर मुसहरबा भाइ सेहो सभ बात कारी बाबुकेँ सुनेलखिन्ह ! तखन कारी बाबु कहलखिन- " हे मुसहरबा भाइ । अहाँ हिनका कखन - कखन आर कोना पाइ देलियनि से हमरा कहू ........
मुसहरबा भाइ बजलाह - " सुनू कारी बाबु, आ मुसाय बाबू अहूँ ध्यान राखब हमर कतय गलती अछि ?हमरा लग अपनेक टका छल बीस (२०)

आहाँ आँखी गुरारीकेँ तकलहुँ हमरा दिस

एक टका तखने देलहुँ .........टका बचल उनैस (१९)

अहाँ कहलहुँ अही ठाम बैस

एक टका तखने देलहुँ ......टका बचल अठारह (१८)

आहाँ लागलहुँ हमरा जोर सँ धखारह

एक टका तखने देलहुँ ......टका बचल सतरह (१७)

आहाँ लागलहुँ हमरा जखन तखन तंग करह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल सोलह (१६)

आहाँ लागलहुँ हमर पोल खोलह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल पंद्रह (१५)

आहाँ लागलहुँ हमरा टांग गरैरकऽ पकरह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल चौदह (१४)

आहाँ लागलहुँ हमरा घर पर पहुँचह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल तेरह (१३)

आहाँ लागलहुँ हमर रस्ता घेरह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल बारह (१२)

आहाँ लागलहुँ हमरा लाठीसँ मारह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल एगारह (११)

आहाँ लागलो हमर कुर्ता फारह

एक टका तखने देलहुँ ......टका बचल दस (१०)

अहाँ कहलहुँ हमरा जमीन पर बस

एक टका तखने देलहुँ ......टका बचल नौउह (९)

आहाँ कहलहुँ हमरा ओहिठाम नोकर बनिरह

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल आठ (८)

आहाँ घोरैत छलहुँ खाट

एक टका तखने देलहुँ ....टका बचल सात (७)

आहाँ खाइत छलहुँ नून भात

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल छः (६)

आहाँ उपारैत छलहुँ जौ

एक टका तखने देलहुँ ....टका बचल पॉँच (५)

आहाँ देखैत छलहुँ चौकी तोर नाच

एक टका तखने देलहुँ......टका बचल चारि (४)

आहाँक सभ भाई मे बाझल मारि

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल तीन (३)

आहाँ सभ भाई भेलहुँ भीन

एक टका तखने देलहुँ .....टका बचल दू (२)

आहाँ कहलहुँ महादेवक पिड़ी छू

एक टका तखने देलहुँ ......टका बचल एक (१)

आहाँ के बाबूजीक बरखी मे दक्षिणा देल

एक टका तखने देलहुँ ......बाँकी के बचल सुईद आर व्याज ओहिमे देलहुँ ढाई मोन प्याज ॥"

जय मैथिली, जय मिथिला

मदन कुमार ठाकुर, कोठिया पट्टीटोला, झंझारपुर (मधुबनी) बिहार - ८४७४०४, मोबाईल +919312460150 , ईमेल - madanjagdamba@rediffmail.com

अरविन्द अडिगक द ह्वाइट टाइगर
आस्ट्रेलियन पिता आऽ भारतीय माताक सन्तान ३३ वर्षीय बैचेलर श्री अरविन्द अडिग ऑक्सफोर्डसँ शिक्षा प्राप्त कएने छथि आऽ सम्प्रति मुम्बईमे रहैत छथि। हिनकर पहिल अंग्रेजी उपन्यास छन्हि द ह्वाइट टाइगर जाहि पर बिटेन, आयरलैण्ड आऽ कॉमनवेल्थ देशक वासी केँ देल जा रहल अंग्रेजी भाषाक उपन्यासक ५०,००० पौन्डक “मैन बुकर” पुरस्कार भेटलन्हि अछि आऽ बेन ओकेरीक बाद ई पुरस्कार प्राप्त केनिहार ई सभसँ कम उम्र केर लेखक छथि।
द ह्वाइट टाइगर- ई उपन्यास हार्पर कॉलिन्स-रैन्डम हाउस द्वारा प्रकाशित भेल आऽ प्रकाश आऽ अन्हारक दू तरहक भारतक ई वर्णन करैत अछि। एकटा फर्मक मालिक बलराम जे शुरूमे गयासँ आयल बलराम हलवाई छलाह चीनी प्रधानमंत्री वेन जिआबाओक भारत आगमनपर अपन अनुत्तरित सात पत्र (हरिमोहन झाक पाँच पत्र आ ब्यासजीक दू पत्र जकाँ) केर माध्यमसँ अपन खिस्सा कहैत छथि। ओऽ एकटा रिक्शा चालकक बेटा छथि जे चाहक दोकानपर किछु दिन काज केलाक बाद दिल्लीमे एकटा धनिकक ड्राइवर बनैत छथि। फेर ओकरा मारि कय उद्योगपति बनि जाइत छथि।
ड्राइवर सभ गप मालिकक सुनैत रहैत अछि, कलकत्ताक रिक्शाबला सभक खिस्सा सेहो अडिग सुनलन्हि आऽ दिल्लीक ड्राइवर लोकनिक सेहो आऽ खिस्साक प्लॊट बना लेलन्हि।
समालोचनाक स्थिति: हिन्दीक अखबार सभ ई पुरस्कार प्राप्त भेलाक बादो एहि पुस्तकक समीक्षा एकटा चीप टी.वी. सीरियलक पटकथाक रूपमे कएलन्हि। मैथिलीक समालोचनाक तँ गपे छोड़ू, अंग्रेजीक अखबार सभ मुदा नीक समीक्षा कएलक।
दिल्लीक चिड़ियाघरमे एकटा ह्वाइट टाइगर छैक गेनेटिक म्युटेशनक परिणाम जे एक पीढ़ीमे एक बेर अबैत छैक नहियो अबैत छैक। बलराम हलवाईक खिस्सा सेहो ह्वाइट टाइगर जकाँ विरल भेटत बेशी तँ कमाइ-खाइमे जिनगी बिता दैत छथि। एकर हार्डबाउन्ड किताब २०,००० कॉपी बिका चुकल अछि। पेन्गुइन इण्डिया जे ई किताब छपबासँ इन्कार कएने छल कहलक जे क्रॉसवर्ड पुरस्कारसँ किताबक बिक्रीमे १००० कॉपीक वृद्धि होइत छैक, बुकर भेटलापर १०,००० कॉपी बेशी बिकाइत छैक आऽ साहित्य अकादमी भेटलापर अंग्रेजी किताब १० कॉपी बेशी बिकाइत अछि!

'विदेह' २३२ म अंक १५ अगस्त २०१७ (वर्ष १० मास ११६ अंक २३२)

ऐ  अंकमे अछि :- १. संपादकीय संदेश २. गद्य २.१. जगदीश प्रसाद मण्‍डलक  दूटा लघु कथा   कोढ़िया सरधुआ  आ  त्रिकालदर ्शी २.२. नन...